FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

Post date Documents
आ.व. २०८०/८१ को पुस महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Wednesday, January 17, 2024 - 12:32 PDF icon पुस महिनाको राजश्व.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को लागी २०८० श्रावण १ देखि २०८० मंसिर महिनाको ३० गते सम्मको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Tuesday, January 2, 2024 - 14:41 PDF icon साउन देखि मंसिरसम्मको राजश्व आम्दानी.pdf
आ.व. २०८०/८१ को मंसिर महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Tuesday, January 2, 2024 - 14:38 PDF icon मंसिर महिनाको राजश्_व आम्दानी.pdf
आ.व. २०८०/८१ को लागी श्रावण महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, September 17, 2023 - 11:51 PDF icon [Download]आ.व. २०८०-८१ को (श्रावण महिनाको) आय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी २०७९ श्रावण १ देखि २०८० असार महिनाको ३१ गते सम्म आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, July 31, 2023 - 11:54 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० को असार मसान्तसम्म राजश्व विवरण.pdf.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी वैशाख महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, May 28, 2023 - 11:05 PDF icon Download]आ.व. २०७९-८० को (वैशाख महिनाको) आय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी २०७९ श्रावण १ देखि २०८० वैशाख महिनाको ३० गते सम्म आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Sunday, May 28, 2023 - 11:04 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० को वैशाख मसान्तसम्म राजश्व विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी चैत महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, April 17, 2023 - 11:29 PDF icon Download]आ.व. २०७९-८० को (चैत महिनाको) आय विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी २०७९ श्रावण १ देखि चैत महिनाको ३० गते सम्म आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Monday, April 17, 2023 - 11:27 PDF icon [Download] आ.व. २०७९-८० को चैत मसान्तसम्म राजश्व विवरण.pdf
आ.व. २०७९/८० को लागी मंसिर महिनाको आय संकलन विवरण प्रतिवेदन । Wednesday, December 28, 2022 - 12:23 PDF icon Download]आ.व. २०७९-८० को (मंसिर महिनाको) आय-व्यय विवरण.pdf

Pages