FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वाधार विकास शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०१-०३
04/16/2019 - 17:01 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६-१-३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१२-२०
04/03/2019 - 17:16 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ चैत्र २०.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको निजि आवास पुननिर्माणको बर्तमान अवस्था र लक्ष्य सम्बन्धी जानकारी ।
03/08/2019 - 10:49 PDF icon पुननिर्माण योजना दक्षिणकाली नगरपालिका.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको भूकम्प पुन निर्माण पालिका प्रोफाइल
03/08/2019 - 10:45 PDF icon Dakshinkali Palika Profile Feb 2019.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-११-०८
02/20/2019 - 15:56 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ फाल्गुन ८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-११-०३
02/15/2019 - 13:28 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ फाल्गुण ३.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१०-२८
02/11/2019 - 15:43 PDF icon भूकम्प थप किस्ता मिति २०७५ माघ २८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१०-१८
02/06/2019 - 11:09 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ माघ १८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१०-१४
01/28/2019 - 15:56 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ माघ १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-१०-९
01/24/2019 - 10:18 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ माघ ९.pdf

Pages