FAQs Complain Problems

कृषि शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
गोला सहितको मौरी घार अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।
01/26/2022 - 14:52 PDF icon [Download] गोला सहितको मौरी घार अनुदान कार्यक्रम.pdf
माटो परिक्षण शिविर सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
01/17/2022 - 14:26 PDF icon [Download] माटो परिक्षण शिविर.pdf
"मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम" सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
12/22/2021 - 17:37 PDF icon मध्यम प्रविधियुक्त बहुउद्धेश्यीय फलफूल नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धमा.pdf
बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
01/04/2021 - 13:27 PDF icon [Download] बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सूचना ।.pdf
साना सिंचाई तथा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण अनुदान सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) - सूचना प्रवाह गरिदिनु हुन ।
08/18/2019 - 12:36 PDF icon साना सिचाई तथा प्लाष्टिक पोखरी 2076-05-01.pdf
प्राङ्गगारिक मल वितरण कार्यक्रमको लागि कृषक छनौट सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु (सबै) ।
05/17/2019 - 12:55 PDF icon कृषक छनौट सम्बन्धमा.pdf

Pages