२५६२ औं बुद्ध जयन्ती । उपस्थित गराई दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय ।