लोटस धर्म गार्डेन नेपाल संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा ।