राजश्व रकम बैंक दाखिला गर्ने सम्‍बन्धमा वडा कार्यालय सबै ।