Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_load() (line 1374 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

गणेश-सरस्वती, गोरखनाथ, बज्रयोगिनी मन्दिर र शेषनारायण मन्दिरमा पर्यटकहरुका लागि प्रवेश शुल्क लाग्ने