सहकारी ऐन निर्माणको लागि राय सुझाव संकलन तथा अभिमुखिकरण तालिम। न.पा. भित्र रहेका सहकारीका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको लागि

Supporting Documents: